Οι Αξίες μου
Οι Αξίες μου

Πρώτα η Ελλάδα!!

Ως στρατιωτικός γαλουχήθηκα με τις στρατιωτικές αρετές από τις οποίες η κυριότερη είναι η φιλοπατρία. Ορκίστηκα δύο φορές ενώπιων των θρησκευτικών συμβόλων της Ορθοδόξου πίστεώς μας ότι θα φυλάττω πίστην εις την Πατρίδα και θα  υπερασπίζομαι με πίστην και αφοσίωσιν, μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος μου, τας Σημαίας και αυτό σκοπεύω να κάνω σε όποιο πεδίο της ζωής μου βρεθώ, στρατιωτικό ή πολιτικό.

Η εθνική συνείδηση, η προσήλωση στις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της Ελληνικής πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς, η ορθόδοξη πίστη μας, ο σεβασμός των αρχών του κράτους δικαίου, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η αξιοκρατία, η λογοδοσία και η ισονομία, αποτελούν για μένα αδιαπραγμάτευτες αρχές.

Ο θεσμός της οικογένειας, αποτελεί το βασικότερο και ουσιαστικότερο κύτταρο της Ελληνικής κοινωνίας, και εξασφαλίζει τη φυσική και ιστορική συνέχεια του Ελληνικού Έθνους.

Η παιδεία, απαλλαγμένη από κομματικές αποχρώσεις και βασιζόμενη στην πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά της Ελλάδας, αποτελεί πυλώνα διασφάλισης της ποιοτικής εξέλιξης του Ελληνισμού.

 

Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ